Nyheter2021-04-22T16:34:35+01:00

Senaste nytt om grönt stål

Grönt Stål – Hållbart på riktigt

September 19th, 2019|

Stål skapar förutsättningar för hållbara konstruktioner genom att vara resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart. Dessutom pågår ett mycket lovande svenskt utvecklingsarbete för helt koldioxidfri ståltillverkning. Vi är tyvärr inte [...]

Varför Grönt Stål?

May 23rd, 2019|

Stål har många tydliga miljöfördelar och stålindustrin arbetar kontinuerligt med att förbättra dess miljöegenskaper. Energianvändning och reduktionsmedel minskar vid tillverkningen, starkare stål utvecklas och en stor satsning görs i projektet [...]

Vad är klimatkompensation?

May 2nd, 2019|

När du använder Grönt Stål så klimatkompenserar du för din stålanvändning. Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera [...]

Ny satsning tar hänsyn till klimatet!

April 25th, 2019|

Idag lanseras satsningen Grönt Stål som gör det möjligt för beställare och tillverkare inom stålindustrin att klimatkompensera sin stålanvändning. Detta görs genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt tillsammans med Zero [...]

Go to Top