Nyheter om grönt stål

Nyheter2022-02-23T18:19:53+01:00

Kan trädplantering balansera fossila utsläpp?

januari 22nd, 2021|

Trädplantering har ibland kritiserats som klimatkompensationsmekanism med argumentet att klimatnyttan inte kan garanteras på längre sikt än några decennier. Samtidigt har utsläpp från geologiskt lagrat fossilt material en varaktighet i [...]

Hur kan byggbranschen minska sina CO2-utsläpp?

oktober 3rd, 2019|

I World Green Building Councils senaste rapport (Bringing embodied carbon upfront) ges följande principer för att minska byggbranschens CO2-utsläpp. Förhindra - det vill säga överväg behovet av byggnadsverket. Reducera och [...]

Grönt Stål – Hållbart på riktigt

september 19th, 2019|

Stål skapar förutsättningar för hållbara konstruktioner genom att vara resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart. Dessutom pågår ett mycket lovande svenskt utvecklingsarbete för helt koldioxidfri ståltillverkning. Vi är tyvärr inte [...]

Varför Grönt Stål?

maj 23rd, 2019|

Stål har många tydliga miljöfördelar och stålindustrin arbetar kontinuerligt med att förbättra dess miljöegenskaper. Energianvändning och reduktionsmedel minskar vid tillverkningen, starkare stål utvecklas och en stor satsning görs i projektet [...]

Vad är klimatkompensation?

maj 2nd, 2019|

När du använder Grönt Stål så klimatkompenserar du för din stålanvändning. Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera [...]

Till toppen