Är du beställare?

Som beställare anger du bara Grönt Stål som krav i förfrågningsunderlaget.

Hänvisa dina anbudsgivare till Mekaniska Verkstädernas Riksförbund – MVR 

Är du stålentreprenör?

Sidoanbud – Räkna ut ungefärlig kostnad nedan.
Information att bifoga anbudet – Klicka här>>

Klimatkompensera hela er verksamhet – Kontakta MVR

Kostnad

Ofta är inte stålentreprenör eller stålgrossist beslutad i projekteringsskedet. Men, vill du få en uppfattning om kostnaden för Grönt Stål så kan du räkna med cirka 65 öre extra per kilo stål (inklusive spill). Om stålmaterialet är tillverkad av återvunnet stål kan 45 öre per kilo stål användas.

När en Stålentreprenör är utsedd och stålentreprenören beställt stålet kan en detaljberäkning genomföras. Skicka då ett mejl till info@mvr.se med följande information:

Antal kilo stål uppdelat per produkttyp: exempel 4500 kg HEA, 2000 kg Plåt, 2200 kg VKR

Grossist: Ange vilken stålproducent/stålverk som levererar materialet uppdelat på produkttyp.

Läs mer hur klimatpåverkan räknas.

Klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten.

Vi kompenserar för ståltillverkning och transporter. Läs rapporten Grönt Stål.

Grönt Stål klimatkompenseras genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt i Bolivia med hjälp av företaget Zero Mission.