Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
www.mvr.se

Besöks och postadress:
Brännkyrkagatan 49, 118 22 Stockholm
Box 152, 101 23 Stockholm
Tel: 0480-233 00
info@mvr.se