En affärsdriven lösning mot avskogning i Bolivia – Plan Vivo

Grönt Stål klimatkompenseras genom ett Plan Vivo-certifierat trädplanteringsprojekt i Bolivia med hjälp av företaget Zero Mission. Projektet ArBolivia går ut på att träd planteras på småbrukarens villkor i tropiska Cochabamba, Santa Cruz Bolivia. Projektet gör det möjligt för fattiga bönder att hantera sin mark mer hållbart samtidigt som de kan plantera, skörda och sälja inhemska lövträd. Det är en affärsdriven lösning för att stoppa avskogningen av Amazonas regnskog, vilket inte bara resulterar i återplantering utan även i att regnskogen skyddas mot ytterligare intrång.

Tack vare projektet får småbrukarna en extra inkomst. Trots att de endast deltar i projektet med en liten del av sin egendom, hjälper ArBolivia till med att utveckla en hållbar markanvändningsplan för hela fastigheten. Dessutom är utbildning och råd viktiga aspekter av projektet. 1000 hektar av projektet är designat för agroforestry, dvs. att träd odlas i kombination med grödor, och 1200 hektar är ett naturskyddsområde där man bevarar skog.