Kan trädplantering balansera fossila utsläpp?

Trädplantering har ibland kritiserats som klimatkompensationsmekanism med argumentet att klimatnyttan inte kan garanteras på längre sikt än några decennier. Samtidigt har utsläpp från geologiskt lagrat fossilt material en varaktighet i atmosfären på årtusenden. Utsläpp från fossila källor bidrar alltså till växthuseffekten längre än vad de naturliga klimatlösningarna kan säkerställas agera kolsänka och därmed binda koldioxid. [...]

Av |2021-04-30T15:10:45+01:00januari 22nd, 2021|Klimatkompensation, Trädplantering|

Fungerar trädplantering som klimatkompensation?

Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer upp binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen. För att ge avsedd effekt ska ett antal villkor uppfyllas, t.ex. att trädplanteringen [...]

Av |2019-09-19T08:30:48+01:00maj 9th, 2019|Klimatkompensation, Trädplantering|

Vad är klimatkompensation?

När du använder Grönt Stål så klimatkompenserar du för din stålanvändning. Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller [...]

Av |2023-03-08T10:45:41+01:00maj 2nd, 2019|Klimatkompensation, Trädplantering|

Ny satsning tar hänsyn till klimatet!

Idag lanseras satsningen Grönt Stål som gör det möjligt för beställare och tillverkare inom stålindustrin att klimatkompensera sin stålanvändning. Detta görs genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt tillsammans med Zero Mission och bakom satsningen står MVR och Norsk Stålförbund. - Det viktigaste vi som branschorganisation kan göra för miljön är att hjälpa våra medlemmar till [...]

Av |2023-03-08T10:45:23+01:00april 25th, 2019|Klimatkompensation, Trädplantering|

Storskalig trädplantering kan neutralisera tio års koldioxidutsläpp

Enligt en ny rapport av Thomas Crowther, forskare vid Zürichs tekniska högskola, kan storskalig trädplantering neutralisera alla mänskliga koldioxidutsläpp de kommande tio åren. I en artikel i norska NRK uppger Crowther att träd är det enskilt viktigaste vapnet i kampen mot klimatförändringar. Genom att kombinera satellitdata och fältstudier har forskarna på The Crowther Lab kommit [...]

Av |2019-05-02T09:42:37+01:00april 16th, 2019|Klimatkompensation, Trädplantering|
Till toppen