Enligt en ny rapport av Thomas Crowther, forskare vid Zürichs tekniska högskola, kan storskalig trädplantering neutralisera alla mänskliga koldioxidutsläpp de kommande tio åren. I en artikel i norska NRK uppger Crowther att träd är det enskilt viktigaste vapnet i kampen mot klimatförändringar.

Genom att kombinera satellitdata och fältstudier har forskarna på The Crowther Lab kommit fram till att det finns omkring 3000 miljarder träd i världen idag. Den siffran är över sju gånger högre än tidigare uppskattningar från rymdbyrån NASA. Tillsammans lagrar dessa 3000 miljarder träd hela 400 gigaton koldioxid.

Med hjälp av samma metoder har man kommit till slutsatsen att det finns utrymme för cirka 1200 miljarder fler träd i världen. Detta skulle innebära att stora mängder koldioxid kan tas upp, motsvarande 10 års mänskliga utsläpp. För att uppnå detta måste man använda parker, befintliga skogar och markområden som inte nyttjas i dagsläget.