Boverkets förslag till regler för klimatdeklarationer av byggnader

Boverket förslår i rapport 2020:13 "Utveckling av regler för klimatdeklaration av byggnader - förslag på färdplan och gränsvärden” att värden för biogen kolinlagring som förutsätter återplantering ska redovisas i klimatdeklarationen. Varför man gör skillnad på återplantering och nyplantering framgår inte. Boverket föreslår vidare att hänsyn inte ska tas till hela livscykeln. Ta del av en MVRs [...]

Av |2022-02-22T19:43:58+01:00juni 7th, 2021|Grönt Stål|

Klusterkonferensen 2021: Hållbar tillverkning – gröna värdekedjor

Välkommen till Klusterkonferensens årliga konferens 5 - 6 maj 2021! Årets tema är: Hållbar tillverkning - gröna värdekedjor. Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg? Vilka åtgärder har vidtagits och vad kommer att hända i framtiden när det gäller hållbar produktion? Dessa frågor kommer att besvaras på Manufacturing R&D Cluster Conference, 5 - [...]

Av |2021-04-30T15:19:05+01:00april 30th, 2021|Grönt Stål|

Regeringen öppnar dörrar för stålindustrin

I norra Sverige planeras stora satsningar på fossilfritt stål, bland annat via Hybrit som ska bygga sin produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare. För att satsningarna ska lyckas behöver dock elnätet byggas ut, något som regeringen nu gett sitt godkännande till. Strax innan påskledigheten gav regeringen sitt godkännande till att en ny kraftledning ska få [...]

Av |2021-04-30T15:35:51+01:00april 15th, 2021|Grönt Stål|

Från hållbar produkt till hållbar produktion

Vår resursanvändning ökar varje år. I Sverige lever vi som att vi hade fyra jordklot. En hållbar produktion innebär att man konstruerar produkter för att vara resurseffektiva i alla faser. Det vill säga hållbarhet från råvara till råvara igen. Nya krafter i samhället ställer krav på hållbara produkter. Samtidig ställs också krav på en hållbar [...]

Av |2021-04-30T15:34:23+01:00mars 28th, 2021|Grönt Stål|

Återtillverkning – ett viktigt verktyg för en cirkulär ekonomi

Vi får svårt att nå hållbarhetsmålen med en fortsatt linjär ekonomi. Cirkulärekonomi och delningsekonomi är vägen för ett hållbart samhälle. De nya affärsmodellerna kommer handla om tjänster istället för att leverera produkter och då kommer producenterna behöva ta ett större ansvar för att produkterna håller länge. Då blir återtillverkning en avgörande faktor. Förr eller senare [...]

Av |2021-04-30T15:11:07+01:00mars 6th, 2021|Återbruk, Grönt Stål, Hållbarhet, Klimatkompensation|

Hur kan byggbranschen minska sina CO2-utsläpp?

I World Green Building Councils senaste rapport (Bringing embodied carbon upfront) ges följande principer för att minska byggbranschens CO2-utsläpp. Förhindra - det vill säga överväg behovet av byggnadsverket. Reducera och optimera - minimera materialbehovet och välj material med låg miljöbelastning under en hel livscykel med hänsyn även tagen till de boende. Planera för framtiden - [...]

Av |2023-03-08T10:59:08+01:00oktober 3rd, 2019|Grönt Stål, Hållbarhet|

Grönt Stål – Hållbart på riktigt

Stål skapar förutsättningar för hållbara konstruktioner genom att vara resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart. Dessutom pågår ett mycket lovande svenskt utvecklingsarbete för helt koldioxidfri ståltillverkning. Vi är tyvärr inte där än och ökningen av koldioxid i atmosfären måste bromsas redan nu. Därför erbjuder MVR tillsammans med ZeroMission klimatkompenserat stål under namnet Grönt Stål. Grönt [...]

Av |2019-09-19T08:29:35+01:00september 19th, 2019|Grönt Stål|

Varför Grönt Stål?

Stål har många tydliga miljöfördelar och stålindustrin arbetar kontinuerligt med att förbättra dess miljöegenskaper. Energianvändning och reduktionsmedel minskar vid tillverkningen, starkare stål utvecklas och en stor satsning görs i projektet HYBRIT för att kunna erbjuda en produktionsprocess som inte tillför koldioxid till atmosfären. Det ser mycket lovande ut, men det tar tid och vi behöver [...]

Av |2020-09-29T13:20:58+01:00maj 23rd, 2019|Grönt Stål|
Till toppen