Stål skapar förutsättningar för hållbara konstruktioner genom att vara resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart. Dessutom pågår ett mycket lovande svenskt utvecklingsarbete för helt koldioxidfri ståltillverkning. Vi är tyvärr inte där än och ökningen av koldioxid i atmosfären måste bromsas redan nu. Därför erbjuder MVR tillsammans med ZeroMission klimatkompenserat stål under namnet Grönt Stål.

Grönt Stål gör det möjligt för beställare och tillverkare att klimatkompensera för sin stålanvändning genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt som bidrar både till minskad koldioxid i atmosfären och till sociala och ekologiska mervärden. Klimatkompensationen görs genom Plan Vivo-certifierad trädplantering i Bolivia.

Cirka 17% av koldioxidökningen i atmosfären beror enligt FN:s klimatpanel, IPCC, på avskogning. I deras senaste rapport dras även slutsatsen att det krävs skogsplanter- ing för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.

Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoderna som finns för klimatkompensation eftersom det både reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären.

Beställ Grönt Stål i ditt nästa projekt!

VAD ÄR KLIMATKOMPENSATION?

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan till exempel göras genom skogsplantering.

Hör av dig till MVR om du vill veta mer! info@mvr.se