Välkommen till Klusterkonferensens årliga konferens 5 – 6 maj 2021!
Årets tema är: Hållbar tillverkning – gröna värdekedjor.

Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg? Vilka åtgärder har vidtagits och vad kommer att hända i framtiden när det gäller hållbar produktion? Dessa frågor kommer att besvaras på Manufacturing R&D Cluster Conference, 5 – 6 maj 2021.

Ledare från Volvo Group, Volvo Cars, Scania CV och Vehicle Component Group kommer att ge konkreta exempel på åtgärder som de redan har infört och deras planer på ytterligare digitalisering och hållbarhet i produktionssystem och värdekedjor.

Konferensen är digital, engelskspråkig och kostnadsfri, men endast anmälda personer kan medverka och få del av presentationerna i efterhand. Boka in 5-6 maj!

Gå till anmälan >>
Läs mer om Kluserkonferensen hos Rise >>