Vi får svårt att nå hållbarhetsmålen med en fortsatt linjär ekonomi. Cirkulärekonomi och delningsekonomi är vägen för ett hållbart samhälle. De nya affärsmodellerna kommer handla om tjänster istället för att leverera produkter och då kommer producenterna behöva ta ett större ansvar för att produkterna håller länge. Då blir återtillverkning en avgörande faktor.

Förr eller senare går en produkt så som en skruvdragare, en bil eller en tröja sönder. Men genom att skjuta på tidpunkten då produkten är bortom all räddning skapas en mer hållbar ekonomi.

– Idag tar producenternas ansvar slut i och med att de säljer produkten. Det är genom att gå från produkt till tjänst som vi får producenterna att ta ett större ansvar för sin produkt och se till att den håller länge och kan användas om och om och om igen, säger Johan Dahlström, senior projektledare och forskare inom industriell hållbarhet.

Marknaden använder resurser som om de vore oändliga

En skruvdragare används i genomsnitt 15-20 minuter under sin livslängd. Hur kan det vara möjligt?

– Vi har det helt enkelt lite för bra. Vi har blivit kungar med fri tillgång till energi genom olja och kärnkraft. I allt fler delar av världen lever vi långt över våra tillgångar och plockar upp resurser från jorden och belastar den som om den var oändlig. I stil med att ta SMS-lån utan idé om hur pengarna ska betalas tillbaka, säger Johan Dahlström.

Längre bak i tiden levde vi mer resursmedvetet än vad vi gör idag.

– Vi var fattiga och stoppade sockar och lagade vagnen om den gick sönder. Vi var rädda om våra resurser. I länder som till exempel Iran lever man på det viset än idag. Att använda resurser som slit och släng är ett välfärdsproblem som vi egentligen inte har råd med. Marknaden använder resurser som om de vore oändliga. Men det vi plockar upp idag kan inte morgondagens generation plocka upp. Ekosystemet tar skada på grund av att vi agerar så kortsiktigt. Istället bör vi maximera användningen och nyttan av de produkter vi åstadkommit, säger Johan Dahlström.

Med tjänstefieringen kommer även återtillverkningen industrialiseras

Tjänst istället för produkt

De nya affärsmodellerna kommer handla om att sälja funktioner, till exempel tjänster, istället för att leverera produkter. Den som säljer tjänsten bär kostnaden om produkten går sönder.

– I en cirkulär ekonomi tjänar biltillverkaren pengar när bilen går ofta och så länge som möjligt. Tillverkaren har koll på när det är bäst att ta in bilen för service och underhåll. Inte för tidigt och heller inte för sent. Lagom slitna bilar servas och komponenter byts ut eller återtillverkas så att bilarna återfår sin funktion. Komponenterna kan komma från andra bilar där komponenterna fungerar även om själva bilarna inte går att rädda, berättar Johan Dahlström.

Återtillverkningen kommer industrialiseras

Återtillverkning kommer vara en nyckelfaktor i en cirkulärekonomi. Biltillverkarna kommer troligen att behöva utveckla en kostnadseffektiv löpandebandteknik för att hantera återtillverkning. Varje komponent kommer ha sin unika historia och sitt unika slitage vilket kräver agila och adaptiva processer samtidigt som rätt kvalitetsnivå säkerställs på komponenterna.

– Här krävs en ordentlig utveckling. Om vi ska kunna möta efterfrågan blir det sannolikt inte affärseffektivt om komponenter skruvas av och på manuellt. Med tjänstefieringen kommer även återtillverkningen industrialiseras. Kanske kan det ske i samma fabriker som idag nytillverkar produkterna, säger Johan Dahlström.

Andra attribut blir relevanta

De nya affärsmodellerna kommer innebära att färre produkter behövs för att tillgodose konsumenterna vilket kommer påverka hela branscher. Underleverantörer kommer också behöva ställa om. Idag tjänar leverantörer pengar på antal enheter men om kunderna ställer om mot nya tjänsteaffärsmodeller måste underleverantörerna också hitta andra försäljningsattribut.

En fabrik måste kunna hantera många olika komponenter och material

RISE hjälper företag i omställningen och är bland annat med och utvecklar de adaptiva, agila analyssystemen. RISE är också med och tar fram produktionsanläggningar för återanvändning och återtillverkning. Idag produceras komponenter i olika fabriker. Med nya affärsmodeller måste kanske en fabrik kunna hantera återtillverkning både från sina egna och konkurrenternas komponenter och troligen kommer det göras en hel del nödvändig standardisering av komponenter och produkter.

– På RISE har vi spetskompetens inom många olika områden så som affärsutveckling, produktion, tekniska aspekter, materialkunskap, mätmetodkunskap, utveckling av sensorer, tolkning av data och mycket mer. Tack vare RISE breda kunskap under ett och samma tak är vi en bra partner för företag som vill börja ta steg mot återtillverkning. Idag står bilindustrin inför att ställa om till tjänsteföretag som kommer göra dem hållbara och resurseffektiva. Men återtillverkningen kommer vara aktuell och viktig för alla tillverkande branscher när produktförsäljning ersätts av funktionsförsäljning och tjänst, avslutar Johan Dahlström.

Källa >>