Ofta är inte stålentreprenör eller stålgrossist beslutad i projekteringsskedet. Men, vill du få en uppfattning om kostnaden för Grönt Stål så kan du räkna med cirka 65 öre extra per kilo stål (inklusive spill). Om projektet beräknas enligt SS-EN 15804 inklusive modul D (dvs inklusive framtida återvinning) kan 45 öre per kilo stål användas i tidigt skede.

När en Stålentreprenör är utsedd och stålentreprenören beställt stålet kan en detaljberäkning genomföras. Skicka då ett mejl till info@mvr.se med följande information:

Antal kilo stål uppdelat per produkttyp: exempel 4500 kg HEA, 2000 kg Plåt, 2200 kg VKR

Grossist: Ange vilken stålgrossist som levererar materialet uppdelat på produkttyp.

Läs mer hur klimatpåverkan räknas här>> (länk)